Kết quả xổ số miền bắc
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • 3 con rắn
  13, 31, 40
 • âm hộ
  17, 71, 21
 • ân ái
  25, 75
 • ăn cá to
  85, 67
 • ăn cắp xe đạp
  34
 • ăn chay
  86, 85
 • ăn chua
  93, 39
 • ăn chuối
  34, 64
 • ăn cỗ
  26, 62
 • ăn cơm
  74, 85
 • ăn củ đậu
  38, 39
 • ăn hàng
  03,04, 52, 19
 • ăn hoa quả
  26, 62
 • ăn khoai
  75, 85, 58
 • ăn mày
  01
 • ăn no quá
  95, 79
 • ăn thịt mèo
  19, 91
 • ăn thịt người
  83, 85
 • ăn tiệc
  83, 87
 • ăn tiệm
  26, 56, 21
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • ăn tôm
  83, 89
 • ăn trộm
  01,90
 • ăn trộm cá
  63, 73, 87
 • ăn trộm xe máy
  04
 • ăn trưa
  01,02,92
 • anh
  07
 • ảnh bà cụ
  54, 59
 • ánh chớp
  53
 • anh em gặp nhau
  01
 • áo bay
  40, 45
 • áo bu dông
  08, 06, 56
 • áo con phụ nữ
  00, 02
 • áo của chồng
  07, 70
 • áo của vợ
  09, 91, 19
 • áo dài nữ
  64, 46
 • áo hoa
  22, 33
 • áo len
  34, 84
 • áo lót
  09, 59
 • áo mưa
  87, 42, 07, 67
 • áo tây
  00,04
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • áo thể thao
  43
 • áo trẻ em
  01, 00, 05
 • ao ước
  25, 52
 • áo vét
  95, 54, 59
 • ba ba
  76
 • ba bố con ăn no
  19
 • bà chết sống lại
  35
 • bà chúa
  25, 50, 68, 80, 98
 • bà chửa
  09, 29, 39
 • bà già trẻ em
  14, 41
 • bà vãi
  36, 76
 • bãi cá
  95, 83
 • bài có tứ quý
  63, 64
 • bãi tha ma
  78, 87
 • bàn ăn bày đẹp
  06
 • bàn ăn dọn sạch
  42, 46
 • bắn bị thương
  48
 • bàn cờ
  14, 54, 74, 94
 • bắn cung tên
  77, 72
 • bạn đến nhà
  64, 65