Kết quả xổ số miền bắc
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • bán hàng
  18, 28, 98
 • bán hàng rong
  95
 • bạn hiền
  38, 83
 • bán nhẫn vàng
  67
 • bàn thờ
  15, 43, 46, 95
 • bàn thờ bị đổ
  05, 55
 • bàn thờ nghi ngút
  89, 98
 • bằng lòng đồng ý
  52, 32
 • bánh dày
  85
 • bánh mì đen
  35, 54
 • bánh ngọt
  52, 02
 • bánh pháo
  34
 • bánh tẩm bột rán
  53, 65
 • bánh xe
  82
 • báo
  26, 62
 • bao diêm
  65
 • bảo lãnh đỡ đầu
  86
 • bảo vật
  06, 31, 13, 60, 48, 86
 • bắp cải
  50, 52
 • bắp ngô
  85, 35, 53
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • bát
  31, 38
 • bắt bớ
  05, 19
 • bắt cá ở suối
  45, 54
 • bát đĩa
  85, 87
 • bắt được nhiều cá
  23, 65, 08, 56
 • bắt được rắn
  05, 25, 72
 • bật lửa
  07, 70, 75
 • bất lực
  26, 32
 • bát ngọc
  30, 70
 • bát nhang
  02, 52, 24
 • bắt rận cho chó
  93, 83
 • bẻ gẫy dập vỡ
  96, 04
 • Bẻ ngô
  53, 35
 • bến xe
  58, 98
 • bếp củi cháy to
  96, 21
 • bếp đun
  40, 49
 • bếp lò
  43, 63, 83
 • bẹp lốp xe
  58, 98
 • bếp lửa
  20, 25, 54
 • bị bỏng vào đùi
  17, 71
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • biển
  58
 • biển cạn
  57, 58
 • biếu cụ
  85, 58
 • bình
  07
 • bố bế con gái
  07, 57
 • bố bế con trai
  52, 57
 • Bọ cạp
  39,20
 • bổ củi
  83
 • bó mặc
  01, 10, 11, 16
 • bộ mặt buồn
  51, 56
 • bộ mặt đẹp
  22, 98, 39
 • bộ mặt sầu
  42, 61
 • bộ mặt tươi cười
  41, 46
 • bố mẹ, bố con
  20, 60, 21
 • bố nuôi
  60, 70
 • bộ quần áo vá
  06, 90
 • bỏ thuốc lá
  21, 12
 • bơi lội
  83, 38, 63, 28
 • bốn người khiêng quan tài
  43, 44, 45
 • bóng bàn
  15, 95, 49