Kết quả xổ số miền bắc
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • tù tội
  92, 29
 • tử vi
  78
 • tượng đá
  06, 56, 65
 • tuồng lương
  09, 92
 • vạc
  73
 • Vàng
  66, 86
 • vào nhà máy
  08, 18, 68
 • vào vườn
  09, 90
 • vây hãm
  03, 04
 • vay mượn
  06, 86
 • ve gái
  65, 63
 • ve sầu
  30, 80
 • vệ sĩ
  10, 20, 80, 81
 • vé thưởng
  29, 86
 • vé xổ số
  08, 28
 • vết máu
  05, 32, 64
 • viên đá nhỏ
  00, 05, 38
 • viên thuốc bổ máu
  01
 • 02
 • vợ biến thành mèo
  54
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • xe cẩu
  26, 56, 76, 75
 • xe đạp
  02, 18, 26
 • xe đạp bị hỏng
  15
 • xe điện
  01, 06, 16
 • xe đu
  31, 63, 68
 • xe hơi
  82, 92
 • xe hỏng phanh
  87
 • xe lu
  31, 41
 • xe lửa
  03, 09, 63
 • xe lửa gặp ba li e
  69, 75
 • xe máy
  42, 47, 72
 • xe máy đèo hàng
  09, 90
 • xe ngựa
  15, 52, 92
 • xe ô tô
  08, 80, 85
 • xem đá bóng
  72, 96
 • xem đám ma
  25, 52
 • xem đánh nhau
  89
 • xem hai bà cãi nhau
  08
 • xem kịch
  13, 63, 35
 • xem phim
  14, 61, 90, 78