Kết quả xổ số miền bắc
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • bị bỏng vào mông
  16, 50, 15
 • bị bỏng vào tay
  17, 21
 • bị con gái bắt nạt
  65, 07
 • bị đấm
  58
 • bị ghép tội
  46, 73, 21
 • bị giật dây truyền
  65
 • bị giật đồng hồ
  06, 41
 • bị kẻ thù dọa
  39, 72
 • Bị ma đuổi
  64, 95
 • bị mẹ chửi
  16, 37
 • bị mẹ chửi rủa
  83, 97
 • bị người thân từ bỏ
  14, 74
 • bị phạt
  51, 56
 • bị tai nạn
  45,78
 • bị tấn công
  02, 05
 • bị thủ tiêu
  06, 14
 • bị thương
  03, 90, 63
 • bị trấn lột
  84, 85
 • bị vây đuổi
  38, 83
 • bia mộ
  50, 85
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • bóng đá
  62
 • bóng đen
  58
 • bóng đèn
  73, 48
 • bông hoa
  85, 65, 79, 61
 • bóng ma
  86, 85
 • bóng rổ
  2
 • bông sen
  24, 74
 • bông súng
  24, 58
 • bù nhìn
  27, 29
 • bữa ăn một mình
  74, 31, 84, 14, 16
 • bùa giải
  16, 18, 78
 • bụi cây
  56, 65
 • buộc mắc dây
  41, 46
 • bướm
  23
 • bướm bướm
  26, 62
 • bướm đậu
  45
 • buồn phiền
  42, 32
 • buồn vì chồng
  01, 17
 • buồn vì vợ
  09, 90
 • buồng cau
  71, 17
 • STT
 • Chiêm bao thấy

 • Con số giải mã

 • bóng đá
  62
 • bóng đen
  58
 • bóng đèn
  73, 48
 • bông hoa
  85, 65, 79, 61
 • bóng ma
  86, 85
 • bóng rổ
  2
 • bông sen
  24, 74
 • bông súng
  24, 58
 • bù nhìn
  27, 29
 • bữa ăn một mình
  74, 31, 84, 14, 16
 • bùa giải
  16, 18, 78
 • bụi cây
  56, 65
 • buộc mắc dây
  41, 46
 • bướm
  23
 • bướm bướm
  26, 62
 • bướm đậu
  45
 • buồn phiền
  42, 32
 • buồn vì chồng
  01, 17
 • buồn vì vợ
  09, 90
 • buồng cau
  71, 17